Komunikacja z akcjonariuszami

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Vortune Equity Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44, X piętro, 00-024 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00 – 17:00.